Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: Công nghệ xác thực mới

Tag Archives: Công nghệ xác thực mới

Công nghệ xác thực mới trong tương lai

password-dua-vao-che-the-nguoi

Có một thực tế là hầu hết người dùng Internet chỉ sử dụng một hoặc hai mật khẩu đơn giản, dễ nhớ cho nhiều tài khoản trực tuyến khác nhau. Đây là lý do mà tin tặc có thể dễ dàng tấn công, truy cập và đánh cắp dữ liệu của người dùng. Theo ông Jonathan Leblanc, người đứng đầu …

Read More »