Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: công khai

Tag Archives: công khai

Trao đổi khóa công khai

Certificate Authorize

Như bài trước “Mã hóa công khai” ta đã biết mã hóa công khai là mỗi người dùng có một cặp khóa KrA key và KuA , KrA giữ bí mật, còn KuA công khai. Có thể mọi người tự công bố khóa trên các kênh thường tự phát trên Internet. Hình 1: Trao đổi khóa do giữa các người …

Read More »