Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: Computer Administrator

Tag Archives: Computer Administrator

Tự học MCSA bài 5: Phân quyền cho user

Tự học MCSA bài 5: Phân quyền cho user Nhà bạn hay phòng làm việc ở cơ quan chỉ có một máy tính, mà lại có nhiều người. Làm thế nào để sử dụng chung mà mỗi người chỉ có một số quyền hạn nhất định? Có thể có nhiều tiện ích, chẳng hạn như những phần mềm khóa thư …

Read More »