Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: Cơ chế hoạt động của NAT

Tag Archives: Cơ chế hoạt động của NAT

NAT là gì, phân loại Nat (Phần 1)

co-che-nat

NAT là gì, phân loại NAT (Phần 1) Như ta đã biết ở bài Địa chỉ Ipv4, ta đã biết được Ipv4 gồm 32 bit, như vậy không gian IP có thể có là: (32 bit tức gần 4.3 billion (232  hay 4,294,967,296 địa chỉ). Tham khảo thêm: Địa chỉ Ipv4 Phân loại Ipv4: Và ta biết  IPv4 có 2 loại …

Read More »