Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: cơ bản

Tag Archives: cơ bản

Tự học CCNA bài 10: Một số lệnh cơ bản nhưng quan trọng

xem-file-cau-hinh

Tự học CCNA bài 10: Một số lệnh cơ bản nhưng quan trọng 1. Lệnh: Backup cấu hình đang chạy của Router Đối với một kỹ sư thì việc bạn cần Backup cấu hình là rất cần thiết, lệnh sau giúp bạn lưu file cấu hình (file này được lưu trong NVRAM với tên mặc định startup-config) Ta có thể …

Read More »

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc rằng thậm chí một số bạn không muốn đọc. Nhưng thực tế vẫn cho thấy khi soạn thảo văn bản, nhiều bạn vẫn gặp những lối không nên có, kể cả các cử nhân …

Read More »

Access Control List là gì, phân loại ACL

so-do-access-list

Access Control List là gì, phân loại ACL Phần 1: Định nghĩa, phân loại, cơ chế hoạt động Phần 2: Cách hoạt động ACL Wildcard Masking Phần 2: Cấu hình các loại ACL cơ bản ACL là gì? Danh sách các câu lệnh dùng để quản lý truy cập (vào, ra) trên thiết bị với các hành động tương ứng cho …

Read More »