Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Cloud Computing

Tag Archives: Cloud Computing

Ví dụ về Cloud Computing

ungdung-office-dangky

Ví dụ về Cloud Computing (Điện toán đám mây) Ta tìm hiểu 2 hình thức cơ bản của Cloud Computing. Dịch vụ Cloud Computing trên nhà cung cấp dịch vụ , Office 365 của Microsoft là một ví dụ:  thay vì phải trang bị/triển khai phần mềm Office cho từng máy trạm trong công ty.  Office 365 và docs.google là các …

Read More »

Cloud Computing và OpenStack

openstack-software-diagram

Để bắt đầu làm gì đó ”to tát” thì hay bắt đầu những việc đơn giản trước. Tôi viết bài này để chia sẻ tới những người mới bắt đầu tìm hiểu và có đam mê. Tôi cũng như mọi người, khi lần đầu tiên được nghe đến OpenStack thì câu hỏi đầu tiên của tôi là: OpenStack là gì?, …

Read More »