Friday , 19 August 2022
Home » Tag Archives: Cloud Computer

Tag Archives: Cloud Computer

Điện toán đám mây (Cloud Computer) chứa nhiều rủi ro

dropbox-cloud-computer

Điện toán đám mây (Cloud Computer) chứa nhiều rủi ro Các chuyên gia Kaspersky Lab đã đưa ra một phân tích đối với tình hình tội phạm mạng sẽ tấn công các doanh nghiệp bằng hệ thống mạng công ty bị lây nhiễm thông qua các dịch vụ đám mây. Sau khi thu thập dữ liệu được đồng ý từ …

Read More »