Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: class person

Tag Archives: class person

Lớp Person lập trình hướng đối tượng

lop-person

Lớp Person lập trình hướng đối tượng Một quyển danh bạ điện thoại của một cơ quan chứa các thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của các cán bộ. a. Xây dựng 1 lớp Person, lớp gồm các thành phần sau:       – Thuộc tính: Name, Address, Phone để mô tả các thông tin trong danh …

Read More »