Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Cisco Router

Tag Archives: Cisco Router

Tự học CCNA bài 7: Backup và Restore IOS Cisco Router sử dụng tftp trên Packet Tracer

Backup IOS cisco

Tự học CCNA bài 7: Backup và Restore IOS Cisco Router sử dụng tftp trên Packet Tracer Mô hình: Có rất nhiều cách backup và Restore cấu hình cho thiết bị cisco. Ở đây chỉ trình bày cách backup và restore sử dụng giao thức tftp. *****Các bước thực hiện***** 1) Nối máy tính với interface fasthethernet của router. Đặt …

Read More »