Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: chứng chỉ số

Tag Archives: chứng chỉ số

Một số ứng dụng mã hóa vào thực tế (phần đầu)

kiem tra chu ky so

Phần 1:  Chữ ký số Phần 2: Secure Socket Layer Phần 3: Mã hóa tệp, thư mục Tham khảo thêm bài: Trao đổi khóa công khai A. CHỮ KÝ SỐ  1. CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ?  Chữ ký điện tử là dạng thông tin đi kèm dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ …

Read More »