Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Chuẩn HTTP/2

Tag Archives: Chuẩn HTTP/2

Chuẩn HTTP/2 với các tính năng mới

tinh nang giao thuc http_2

Phiên bản kế tiếp của giao thức HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), một trong những công nghệ cốt lõi của Internet ngày nay, đã hoàn tất bản nháp đầu tiên. Với tên gọi HTTP/2, đây là lần cập nhật lớn đầu tiên của HTTP kể khi phiên bản 1.1 được chính thức chấp thuận từ năm 1999 đến nay. So với thế hệ trước, HTTP/2 …

Read More »