Friday , 25 September 2020
Home » Tag Archives: chữ ký số

Tag Archives: chữ ký số

Tài liệu An ninh mạng- hạ tầng khóa công khai

tai-lieu-an-ninh-mang

Tài liệu An ninh mạng -Hạ tầng khóa công khai Tham khảo các bài mã hóa Phần 1:  Chữ ký số Phần 2: Secure Socket Layer Phần 3: Mã hóa tệp, thư mục Tham khảo thêm bài: Trao đổi khóa công khai Ngày nay, Internet trở thành phổ biến, thanh toán trực tuyến, thông tin cá nhân đều được thực hiện trên …

Read More »