Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: change MAC

Tag Archives: change MAC

Cách thay đổi Địa chỉ MAC card mạng trên Windows

Thuộc tính card mạng

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào để thay đổi địa chỉ MAC trên Windows mà không cần sử dụng một công cụ. Yêu cầu: 1. Hệ điều hành Windows (7, XP , vv) Từng bước Làm thế nào để thay đổi MAC Địa chỉ trên Windows: 1. Mở của chúng tôi dấu nhắc lệnh (nhấn cửa sổ chính + R và gõ cmd ). gõ ipconfig / all để xem …

Read More »