Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: certificate

Tag Archives: certificate

Một số ứng dụng mã hóa (phần hai)

thongtinchungchi

Phần 1:  Chữ ký số Phần 2: Secure Socket Layer Phần 3: Mã hóa tệp, thư mục Tham khảo thêm bài: Trao đổi khóa công khai  Tình huống: + Khi máy tính Client muốn thanh toán online, ví dụ vào trang của Vietcombank, khi đó gõ địa chỉ trang web của www.vietcombank.com  và dùng thẻ tín dụng để thanh toán.   Với …

Read More »