Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: Centos

Tag Archives: Centos

Hướng dẫn open port iptables trên CentOS

Nếu bạn muốn mở hoặc đóng port cho VPS thì phải chỉnh sửa file cấu hình của iptables. Mặc định thì file này có đường dẫn là /etc/sysconfig/iptables Mở port VPS Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau: iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport xxx -j ACCEPT Sau đó lưu lại cấu …

Read More »

Tối ưu LEMP server trên CentOS

Sau khi cài đặt xong LEMP trên CentOS, bạn sẽ cần thực hiện một số tùy chỉnh để đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh hơn, tăng tốc website. Bên dưới là một số thao tác mình thực hiện mỗi khi cài đặt server. 1. Kích hoạt Gzip Compression Mở file cài đặt nginx sudo nano /etc/nginx/nginx.conf Chỉnh phần cài …

Read More »

Install Snort Inline on Centos

snort-inline

Install Snort Inline on Centos [[email protected] ~]# wget http://downloads.sourceforge.net/project/snort-inline/snort_inline%20source%20%282.8.x%29/snort_inline-2.8.2.1-RC1/snort_inline-2.8.2.1-RC1.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fsnort-inline%2F&ts=1417143676&use_mirror=nchc [[email protected] ~]# tar zxvf snort_inline-2.8.2.1-RC1.tar.gz [[email protected] ~]# mkdir /etc/snort_inline [[email protected] ~]# mkdir /etc/snort_inline/rules [[email protected] ~]# cp snort_inline-2.8.2.1-RC1 /etc/* /etc/snort_inline/ [[email protected] ~]# vi /etc/snort_inline/snort_inline.conf Find row: # Path to your rules files (this can be a relative path) #var RULE_PATH /etc/snort_inline/drop-rules Replate with: var RULE_PATH /etc/snort_inline/rules [[email protected] ~]# cd snort_inline-2.8.2.1-RC1 /etc [[email protected] etc]# cp classification.config /etc/snort_inline/rules/ …

Read More »

Reset Password Root Centos

change root pass centos

Reset Password Root Centos Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng quên mất mật khẩu CentOS của mình. Cũng bình thường thôi vì trong đầu bạn đang có quá nhiều password. Vậy cần làm gì để reset password tài khoản quản trị này ? Việc này cũng khá đơn giản, tuy nhiên bạn sẽ không thể reset password centOS …

Read More »

Cài đăt Mod Security trên CENTOS (p2)

httpd

Giới thiệu và cài đặt Mod_security (Phần 1) Cài đặt Mod_security (Phần 1) Cài đặt Mod_security (Phần 2)   Cài đăt Mod Security trên CENTOS (phần 2) Trước khi đọc bài này mời các bạn tham khảo thêm: + Các lệnh CENTOS cơ bản tại đây +Cài đặt Webserver, PHP, Mysql, Mod Security trên CentOS 6.x  Phần 1: +Giới thiệu và cài đặt Mod_security Phần 1: …

Read More »

Linux Firewall IPtables Configuration #02 – Tìm hiểu về Tables, Chains, Rules và xử lý packet trong IPtables

Series các bài viết về Linux Firewall IPtables Configuration: #01 – Giới thiệu về IPtables #02 – Tìm hiểu về Tables, Chains, Rules và xử lý packet trong IPtables #03 – Cấu hình Fillter, Nat-in, Nat-out trong IPtables #04 – Cấu hình IPtables chống DOS #05 – Viết Shell Script để cấu hình IPtables #06 – Viết GUI cho IPtables dưới dạng Web     IPtables bao gồm …

Read More »

Cài đặt Webserver, PHP, Mysql, Mod Security trên CentOS 6.x (p1)

phpMyAdmin-3.5.1-screenshot

Giới thiệu và cài đặt Mod_security (Phần 1) Cài đặt Mod_security (Phần 1) Cài đặt Mod_security (Phần 2) Cài đặt Webserver, PHP, Mysql, Mod Security trên CentOS 6.x (p1)   1.Lệnh YUM  YUM thì được sử dụng trong một số bản của dòng linux như là Redhat, CentOS & Fedora. YUM sử dụng các gói RPM (đươc lưu giữ & chia sẽ trên internet) …

Read More »