Sunday , 25 September 2022
Home » Tag Archives: CCNA

Tag Archives: CCNA

Configuring Dynamic NAT

cau hinh NAT dong

Configuring  Dynamic NAT The article should refer to: Posts: Configure static routing (static route and the default route) Download file on Packet Tracer To implement: 1. ON Router Customer: Step 1: Configure the default routing Default Route to the command ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 Step 2: Configure NAT: + Definitions range of LAN IP access list by type stardard Access list 10 …

Read More »

CCNA Bài 16 Lab: Cấu hình NAT tĩnh

topology NAT

  Bài Lab: Cấu hình NAT tĩnh Các bài cần tham khảo: Bài : Cấu hình định tuyến tĩnh (static route và default route) Bài: Khái niệm và phân loại NAT   Bài LAB: Cấu hình NAT static Bước 1: Thiết lập IP cho Mạng LAN (Private) và Internet (Public) như hình Bước 2: Cấu hình Default route cho phép …

Read More »

Cơ chế hoạt động của Access Control List và Wildcard Mask

co-che-hoat-dong-cua-access-list

Cơ chế hoạt động của Access Control List và Wildcard Mask Phần 1: Định nghĩa, phân loại, cơ chế hoạt động Phần 2: Cách hoạt động ACL Wildcard Masking Phần 2: Cấu hình các loại ACL cơ bản 1. Mục đích của Wildcard mask Trong Cisco IOS,Wildcard Mask dùng với các mục đích sau: + Để biết kích thước của một …

Read More »