Wednesday , 29 March 2023
Home » Tag Archives: cau hinh NAT dong

Tag Archives: cau hinh NAT dong

CCNA bài 17: Cấu hình NAT động

cau hinh NAT dong

Cấu hình Dynamic NAT Các bài cần tham khảo: Bài : Cấu hình định tuyến tĩnh (static route và default route) Bài: Khái niệm và phân loại NAT Bài : Cấu hình Static NAT Thực hiện: 1. Trên Router Customer: Bước 1: Cấu hình định tuyến mặc định Default Route với câu lệnh IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 Bước 2: Cấu …

Read More »