Wednesday , 29 March 2023
Home » Tag Archives: cau hinh default route

Tag Archives: cau hinh default route

Cấu hình định tuyến mặc định (Default Route) p2

default route

Bài 1: Cấu hình định tuyến tĩnh Bài 2: Cấu hình Định tuyến mặc định (default Route) Cấu hình định tuyến tĩnh áp dụng khi bạn biết những Network cụ thể, nhưng nếu mô hình sau thì bạn xử lý như thế nào? Hình 1: Mô hình kết nối Internet với ISP Gói tin từ  Router0 và Router1 muốn tới Internet qua …

Read More »