Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: Card mạng

Tag Archives: Card mạng

Card mạng (NIC = Network Interface Control)

ethernet

+ Một số chức năng: – Nơi ta đấu nối các dây mạng vào – Môi trường chuyển đổi tín hiệu từ bít (0,1) thành tín hiệu điện (0,5v) trên đường truyền – Định danh thiết bị trên mạng với địa chỉ MAC gắn sẵn trong ROM Khi máy tính A muốn gửi dữ liệu cho máy tính B thì …

Read More »