Thursday , 22 February 2018
Home » Tag Archives: cài đặt domain controller

Tag Archives: cài đặt domain controller

Tự học MCSA bài 3: Hướng dẫn cài đặt domain controller trên Windows server 2008 R2 (phần 1)

AD-installation

Tự học MCSA bài 3: Hướng dẫn cài đặt domain controller trên Windows server 2008 R2 (phần 1) Cài đặt Domain Controller với giao diện đồ họa. Đăng nhập vào máy tính cài đặt Windows Server 2008 R2 với tài khoản có quyền quản trị cao nhất (Administrator). Vào menu Start -> run ( nút start + r ), trong ô cửa sổ …

Read More »