Thursday , 1 December 2022
Home » Tag Archives: Cách cài đặt Windows 10 Preview song song với Windows 7

Tag Archives: Cách cài đặt Windows 10 Preview song song với Windows 7

Cách cài đặt Dual Boot Windows 10 Preview với Windows 7, 8

  Cài đặt Dual Boot  Cho phép bạn chọn Windows 10 Preview hoặc Windows 7, Windows 8 để sử dụng khi khởi động máy. Đây là cách cài đặt khá phổ biến khi bạn muốn thử nghiệm một số hệ điều hành khác nhau nhưng chỉ có một máy tính. Phiên bản Windows 10 Preview giúp bạn làm quen với …

Read More »