Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Các lệnh cơ bản

Tag Archives: Các lệnh cơ bản

Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper

thiet bi Juniper

Tạo User trên Junos Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper CLI Modes: Khi đăng nhập vào thiết bị dưới quyền root. Chúng ta sẽ được chuyển tới chế độ dòng lệnh của Unix, điều này không có gì lạ vì JUNOS OS của Juniper được build trên nền Unix (FreeBSD). Ở lần đăng nhập đầu tiên …

Read More »