Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: bất đối xứng

Tag Archives: bất đối xứng

Mã hóa bất đối xứng (Công khai)

mahoa1

Mã hóa bất đối xứng (Công khai) Phần 1: Tổng quan về mật mã Phần 2: Mã hóa đối xứng Nhược điểm của mã hóa đối xứng: – Vấn đề trao đổi khóa giữa người gửi và người nhận:  Phải truyền khóa trên kênh an toàn để giữ bí mật. Ngay nay điều này tỏ ra không hợp lý vì …

Read More »