Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: bảo mật chuyên nghiệp

Tag Archives: bảo mật chuyên nghiệp

Công cụ bảo mật chuyên nghiệp Burp suite (Phần cuối)

Xem thêm: Thực hành trên công cụ DVWA Burp Intruder là một công cụ dùng để tự động tấn công các ứng dụng web, xác định và khai thác các lỗ hổng bảo mật. Burp Intruder có thể sử dụng để: – Fuzzing để xác định các lỗ hổng thông dụng như SQLi, XSS, Buffer overflows. – Thực hiện tấn …

Read More »