Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: bảo mật 2014

Tag Archives: bảo mật 2014

Bảo mật đáng sợ trong nửa đầu 2014

truecrypt

Giai đoạn nửa đầu năm 2014 được xem là thời điểm đáng sợ nhất đối với việc bảo mật trong thế giới internet cả Việt Nam và thế giới. Những số liệu thăm dò của nửa đầu năm nay vượt xa kết quả thống kê của cả năm 2013. Các cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu người dùng còn xảy ra trên …

Read More »