Friday , 27 May 2022
Home » Tag Archives: bai tap visual C++

Tag Archives: bai tap visual C++

Xây dung lớp Vector trong Visual C++

lop-vector

Xây dựng lớp Matrix trong VC++ Xây dựng lớp Complex Xây dựng lớp Mydate Xây dung lớp Vector trong Visual C++ a. Tạo lớp Vector để mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần: – Số phần tử: n – Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu. – Hàm thiết lập – Hàm …

Read More »

Xây dựng lớp Matrix trong VC++

lop-matran

Xây dựng lớp Matrix trong VC++  a. Tạo lớp Matrix để mô tả các đối tượng ma trận, lớp gồm các thành phần: – Số hàng, số cột: n, m – Một con trỏ **v trỏ đến các phần tử dữ liệu. – Hàm thiết lập – Hàm thiết lập sao chép. – Hàm huỷ bỏ. – Hàm nhập các …

Read More »