Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: bai tap huong doi tuong

Tag Archives: bai tap huong doi tuong

Lớp Person lập trình hướng đối tượng

lop-person

Lớp Person lập trình hướng đối tượng Một quyển danh bạ điện thoại của một cơ quan chứa các thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của các cán bộ. a. Xây dựng 1 lớp Person, lớp gồm các thành phần sau:       – Thuộc tính: Name, Address, Phone để mô tả các thông tin trong danh …

Read More »

Xây dung lớp Vector trong Visual C++

lop-vector

Xây dựng lớp Matrix trong VC++ Xây dựng lớp Complex Xây dựng lớp Mydate Xây dung lớp Vector trong Visual C++ a. Tạo lớp Vector để mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần: – Số phần tử: n – Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu. – Hàm thiết lập – Hàm …

Read More »