Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: Bài tập Excel

Tag Archives: Bài tập Excel

Bài tập Excel tổng hợp

yeu-cau-bai

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Bài tập Excel tổng hợp Đề bài:  Bài tập Excel tổng hợp 1. Tên NV: Dựa vào ký tự 2,3 của mã NV …

Read More »

Bài tập Excel (B1)

baitap-yc

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Kết hợp hàm Vlookup, IF Bài 5: Đồ thị Các thao tác thực hiện giải bài tập Excel 1 Nhập dữ liệu Chú ý: +  Đối với dữ liệu kiểu ngày tháng và số thì sau khi enter giá …

Read More »