Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: backup

Tag Archives: backup

Backup và restore cấu hình IIS7.5

remove config IIS

Cách backup và restore cấu hình IIS7.5 IIS của bạn đang triển khai rất nhiều Website. Khi nào cài đặt lại hệ điều hành hay muốn chuyển các Website từ Server này sang Server khác, chúng ta chỉ việc backup trên hệ thống cũ và restore trên hệ thống mới. Các bước thực hiện: Đây là giao diện IIS trước …

Read More »