Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: back-door

Tag Archives: back-door

CryptoPHP backdoor nhiễm hơn 23.000 máy chủ Web

back-door là gì

CryptoPHP backdoor nhiễm hơn 23.000 máy chủ Web Hơn 23.000 máy chủ Web bị nhiễm một backdoor gọi CryptoPHP, kèm theo các themes (chủ đề), plugin độc hại và vi phạm bản quyền cho các hệ thống quản lý nội dung phổ biến. CryptoPHP là một đoạn mã độc hại, cung cấp cho những kẻ tấn công từ xa khả …

Read More »