Thursday , 1 December 2022
Home » Tag Archives: arp header

Tag Archives: arp header

Quá trình chuyển gói tin trong mạng (phần 1)

arp request

Quá trình chuyển gói tin trong mạng Ta cùng khám phá quá trình một PC (Pc0) liên lạc (ping) đến PC trong mạng (pc2) thì các máy tính hoạt động như thế nào? Phần 1:  Các máy trên cùng 1 network Hình 1: Mô hình mạng 1. Tại máy PC0 thực hiện Ping 172.16.1.3 Ping sử dụng giao thức ICMP …

Read More »