Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: ao hóa

Tag Archives: ao hóa

So sánh ảo hóa giữa Microsoft và VMware

so sanh Hyper-V va VMware

So sánh ảo hóa giữa Microsoft và VMware Đối với các máy tính truyền thống, hệ điều hành và phần mềm được chạy trên nền phần cứng vật lý và phụ thuộc vào phần cứng vật lý. Một hệ điều hành hoặc ứng dụng sẽ tương đương với một server vật lý (1:1). Mô hình này không được linh hoạt và …

Read More »