Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: AND trong Excel

Tag Archives: AND trong Excel

Kết hợp hàm IF, AND trong Excel

yeucau-excel

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Đồ thị Các thao tác trong bài tập 1.Hàm If(điều kiện;giá trị 1; giá trị 2) Hàm IF trả về giá …

Read More »