Wednesday , 20 October 2021
Home » Tag Archives: adware Superfish

Tag Archives: adware Superfish

Hiểm họa từ adware “Siêu cá” (Superfish) trên máy tính dòng Lenovo

Lenovo

Hãng máy tính Lenovo  đã phản hồi và đưa ra các chỉ dẫn cần thiết để người dùng gỡ bỏ hoàn toàn mối hiểm họa từ adware “Siêu cá” (Superfish) trên máy tính do hãng phát hành. Trước mắt, nếu bạn đang sử dụng máy tính Lenovo thuộc các model dưới đây và thậm chí là những máy tính khác …

Read More »