Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Add Roles and Features

Tag Archives: Add Roles and Features

Tự học MCSA 2012 bài 7: Hướng dẫn cài đặt và cấu hinh DNS Server trên Windows Server 2012

(ANM) Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình DNS Server trong  Windows Server 2012. 1. Đặt địa chỉ IP Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server 2. Cài đặt Role DNS 2.1 Mở chương trình Server Manager, chọn Manage > Add Roles …

Read More »