Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Active Directory

Tag Archives: Active Directory

Giới thiệu hệ thống Active Directory Windows Server 2012

    Trong bất kỳ một hệ thống mạng của một doanh nghiệp tổ chức nào thì thành phần quan trọng không thể thiếu đó là hệ thống Active Directory (AD). Hệ thống AD gần như là trái tim của cả tổ chức. Trong loạt bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về hệ thống Active Directory, AD …

Read More »