Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: ACL

Tag Archives: ACL

Access control list trên Switch

mohinh accesslist

Access control list trên Switch Khi nhắc đến Access Control List, bạn hay cấu hình trên Router, ASA và các thiết bị bảo mật khác. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn ví dụ về ACL trên thiết bị Switch, thật linh hoạt và tiện dụng. Cho mô hình như sau:  Gồm 3 Vlan: (1,2,3) ip và các thông tin …

Read More »

Access Control List là gì, phân loại ACL

so-do-access-list

Access Control List là gì, phân loại ACL Phần 1: Định nghĩa, phân loại, cơ chế hoạt động Phần 2: Cách hoạt động ACL Wildcard Masking Phần 2: Cấu hình các loại ACL cơ bản ACL là gì? Danh sách các câu lệnh dùng để quản lý truy cập (vào, ra) trên thiết bị với các hành động tương ứng cho …

Read More »