Thursday , 26 May 2022
Home » Tag Archives: 61 giây

Tag Archives: 61 giây

Thế giới sắp trải nghiệm một phút bằng 61 giây

Thế giới sẽ trải nghiệm giây nhuận, tức là một phút kéo dài 61 giây vào cuối tháng 6. Cửa sổ và đồng hồ ở bảo tàng Orsay, Paris. Vào lúc 23h59 GMT ngày 30/6, các đồng hồ nguyên tử trên thế giới sẽ được thêm một giây, còn gọi là giây nhuận. Sự kiện khác thường này nhằm mục …

Read More »