Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: 35 nam

Tag Archives: 35 nam

Tại sao C++ 35 năm tuổi vẫn còn thống trị thế giới lập trình?

  Cha đẻ của C++ chia sẻ những suy nghĩ của ông về thế giới phát triển ứng dụng và các ngôn ngữ lập trình mới hiện nay. Ông Bjarne Stroutstrup thiết kế ra ngôn ngữ lập trình C++ hồi năm 1979, và ngôn ngữ chuyên viết chương trình hệ thống này đã trở thành công cụ chính cho các …

Read More »