Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: 2014

Tag Archives: 2014

2014, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng an ninh mạng

an ninh mang

Vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng ở Việt Nam ngày càng trở nên nóng bỏng trong bối cảnh việc phổ cập và ứng dụng Internet vào công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và các hoạt động kinh tế-xã hội ngày càng cao. Điều này đã đặt ra nhiệm vụ nặng …

Read More »