Wednesday , 29 March 2023
Home » Tự học phần cứng máy tính » [Linh kiện cơ bản] Điện trở dán tổng quan, cách đọc trị giá điện trở dán

[Linh kiện cơ bản] Điện trở dán tổng quan, cách đọc trị giá điện trở dán

Điện trở dán tổng quan, cách đọc trị giá điện trở dán

Linh Kiện Dán, Linh kiện SMD (Surface Mount Devices)
Linh Kiện Dán

Linh kiện  dán SMD (Surface Mount Devices):

Là loại linh kiện  được dán trên bề mặt mạch in, sử dụng trong công nghệ SMT (Surface Mount Technology) gọi tắt là linh kiện dán. Các linh kiện dán thường thấy trong mainboard bao gồm: Điện trở dán, tụ dán, cuộn dây dán, diode dán, Transistor dán, mosfet dán, IC dán… Rỏ ràng linh kiện thông thường nào thì cũng có linh kiện dán tương ứng.

1. Điện trở dán:

1.1 Cách đọc trị số điện trở dán:

Trị số điện trở dán SMD
Trị số điện trở dán

Điện trở dán dùng 3 chữ số in trên lưng để chỉ giá trị của điện trở. 2 chữ số đầu là giá trị thông dụng và số thứ 3 là số mũ của mười (số số không). Ví dụ:

Trở dán ghi

224 = 22 × 10^4 ohms = 220 kilohms
332 = 33 × 10^2 ohms =3.3 kilohms
473 = 47 × 10^3 ohms = 47 kilohms
105 = 10 × 10^5 ohms = 1.0 megohm

Điện trở dưới 100 ohms sẽ ghi: số cuối = 0 (Vì 10^0 = 1). Ví dụ:

100 = 10 × 10^0 ohm = 10 ohms
220 = 22 × 10^0 ohm = 22 ohms

Đôi khi nó được khi hẳn là 10 hay 22 để trán hiểu nhầm là 100 = 100ohms hay 220 là 220ohms.

Điện trở nhỏ hơn 10 ohms sẽ được ghi kèm chữ R để chỉ dấu thập phân. Ví dụ:

4R7 = 4.7 ohms
R300 = 0.30 ohms
0R22 = 0.22 ohms
0R01 = 0.01 ohms

Giá trị tương ứng trên linh kiện và lý thuyết
Giá trị tương ứng trên linh kiện và lý thuyết

Đối với trường hợp điện trở dán có 4 chữ số thì 3 chữ số đầu là giá trị thực và chữ số thứ tư chính là số mũ 10 (số số không).

Ví dụ:

1001 = 100 × 10^1 ohms = 1.00 kilohm

4992 = 499 × 10^2 ohms = 49.9 kilohm

1000 = 100 × 10^0 ohm = 100 ohms

Một số trường hợp điện trở lớn hơn 1000ohms thì được ký hiệu chữ K (tức Kilo ohms) và điện trở lớn hơn 1000.000 ohms thì ký hiệu chử M (Mega ohms).

Các điện trở ghi 000 hoặc 0000 là điện trở có trị số = 0ohms.

Lượt xem (10355)

About Nhàn Cá

Nhàn Cá

Xem thêm

Những Lưu ý khi mang laptop đi sửa tại các cửa hàng

Một ngày đẹp trời nào đấy máy của bạn dở chứng không bật được, máy …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *