Wednesday , 23 September 2020
Home » Kiến Thức An Ninh Mạng » Kiểm tra kiến thức về Bảo mật

Kiểm tra kiến thức về Bảo mật

test-security-people

Bài test này sẽ có nội dung xoay quanh các vấn đề về bảo mật máy tinh – mạng. Vẫn lựa chọn câu trả lời nào bạn cho là đúng nhất và xem kết quả cuối cùng chúng tôi đưa ra…

 

Theo Quản Trị Mạng

Lượt xem (716)

About Uzumaki Naruto

Uzumaki Naruto
Sống để nuôi hy vọng . . .

Xem thêm

Công cụ bảo mật chuyên nghiệp Burp suite (Phần 2)

Burp suite là một ứng dụng java dùng để kiểm thử xâm nhập ứng dụng …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *