Set the IP address for Layer 3 Switch Cisco

Set the IP address for Layer 3 Switch

Default Switch layer 3 works in layer 2. And so we often do not set the IP address for the port Switch (Layer 2 Switch does not set the IP address for each port)

+ Case:

You want to use Layer 3 switch as router to connect to another facility, so you need to set the IP address for the port on the switch.

Configure the IP address for switch the same on Router. Before placing IP address on Port,  We must enter command “no switchport” on port of Switch layer 3.

Configuration:

đặt-ip-cho-switch

Set IP on Layer 3 switch


SW1 (config) #interface fast 0/1

SW1 (config-if) #no switchport

SW1 (config-if) #no shut FastEthernet0 / 1, changed state to down

02:19:30:% LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0 / 1, changed state to up

SW1 (config-if) #ip address 150.150.150.2 255.255.255.0 

+ Then we are done configuring the network routing on Swlayer3 through this port.

show-run-trên-switch

 See also:  Operating principles Access Control List, classification ACL

Lượt xem (4555)

Xem Thêm Bài Viết  Tự học Java Bài 1 : Hướng dẫn cài đặt phần mền lập trình Java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *