Sunday , 2 April 2023
Home » Công Cụ » Một số lệnh cơ bản trong command ADB trên android

Một số lệnh cơ bản trong command ADB trên android

adb1screen-1

ADB là gì?

                  ADB thực chất là viết tắt của Android Debug Bridge ( cầu nối chỉnh lỗi cho Android). Nó là một phần của Android SDk ( Software Deverlopment Kit-Bộ công cụ phát triển phần mềm)  cái mà ta có thể tải về ở đây.

Trên cơ bản thì ADB là một công cụ giao diện đầu cuối, có thể tương tác tới các tập tin hệ thống của thiết bị. Bởi vì Android ra đời dựa trên nền tảng của Linux, cho nên Command-line( phương thức dong lệnh) là một trong những cách phôr biến nhất để có thể đạt được quyền truy cập và điều khiển tập tin gốc (root) của thiết bị.

Trong khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thao tác ấy ngay trên thiết bị di động của chúng ta nhờ vào một phần mềm mô phỏng Command-line. Tuy nhiên khi chúng ta thao tác những dòng lệnh dài và phức tạp thì việc thực hiện chúng trên một màn hình nhỏ bé quả thực không phải là một ý tưởng hay. Chính vì lý do này cho nên ADB đã ra đời.

Bước 0: Chuẩn bị đầy đủ các cái sau:

Muốn dùng các lệnh adb, thì yêu cầu:
1) Có 3 tập tin là adb.exe, AdbWinApi.dll, AdbWinUsbApi.dll ở trong cùng 1 thư mục trên máy tính PC. Download tại đây

2) Có thể khởi động vào CWM, hoặc ROM Cook
3) Cài driver nhận biết thiết bị cho máy tính PC
Sau khi đã có adb trên máy tính, và đã cài xong driver, ta làm bước tiếp theo:

A) Kiểm tra xem tập tin adb.exe đã kết nối với thiết bị Androi chưa, bằng cách:

1) Cắm điện thoại vào máy tính để chế độ USB
2) Mở cmd
3) Dùng lệnh

cd duong_dan_den_thu_muc_chua_adb.exe

ví dụ, mình để tập tin adb.exe ở thư mục c:\\nh, thì lúc này gõ lệnh: cd c:\\nh

4) Kiểm tra xem thiết bị tập tin adb.exe đã kết nối với thiết bị Android chưa, bằng cách dùng 2 lệnh sau:

adb kill-server
adb devices

nếu nó hiện lên dòng chữ này thì đã thành công:
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
[Số Seires của thiết bị] device

Còn nếu không hiện lên các dòng trên, thì xem lại phần cài đặt adb hoặc driver cho thiết bị trên PC chưa chính xác, cần quay lại để kiểm tra :D

Sau phần A là công đoạn chuẩn bị, ta đến phần B nhé :D

B) Các lệnh adb cơ bản thường dùng trong Android

B.1 ) PHẢI LÀM BƯỚC NÀY TRƯỚC TIÊN!!! BẮT BUỘC LÀM MỖI LẦN KHỞI ĐỘNG LẠI!!!!

Sao lưu số serial để phòng hờ “lỡ tay” để có cái khôi phục, vào CWM-> mounts and storage-> mount /system, sau đó, gõ 3 lệnh sau:

adb remount
adb logcat
adb logcat > logcat.txt

thì tập tin logcat.txt sẽ được sao lưu và nằm cùng với thư mục chứa tập tin adb.exe :D

B.2 ) Cài đặt ứng dụng app .apk từ tập tin trên máy tính vào thiết bị Android, dùng lệnh:

adb install duong_dan_tap_tin.apk

nhưng có 2 trường hợp:

1) Nằm ở ổ đĩa gốc, hoặc thư mục không có khoảng trống:
Ví dụ, ta để ứng dụng app AreeB.apk ở thư mục G:\\, thì gõ lệnh sau: adb install G:\AreeB.apk
hoặc để ở thư mục UngdungApp trong ổ đĩa G:\\ thì gõ lệnh: G:\UngdungApp\AreeB.apk
2) Nằm trong thư mục có khoảng trống, ví dụ, tập tin AreeB.apk ở thư mục “Ung dung App”, thì phải gõ có thêm dấu nháy này: “”
Ví dụ: adb install “G:\Ung dung App\AreeB.apk”

B.3 ) Di chuyển tập tin từ máy tính PC vào thư mục trong thiết bị Android, dùng lệnh:

adb push duong_dan_tap_tin duong_dan_muon_chuyen_den_tren_thiet_bi_Android

Ví dụ, ta có tập tin SystemUI.apk ở ổ đĩa G:\\, và muốn di chuyển đến thư mục /system/app, thì dùng lệnh sau:
adb push G:\SystemUI.apk /system/app/

B.4 ) Copy thư mục từ máy tính vào thiết bị Android, thì ta dùng lệnh này:

adb push thu_muc_tren_may_tinh duong_dan_muon_chuyen_den_tren_thiet_bi_Android

Ví dụ, muốn di chuyển thư mục Movies ở ổ đĩa G:\\ vào thư mục Video trên SDCard của thiết bị Android thì dùng lệnh:
adb push G:\Movies /sdcard/Videos/

B.5 ) Copy thư mục từ thiết bị Android vào máy tính PC

adb pull thu_muc_tren_thiet_bi_Android thu_muc_tren_may_tinh

Ví dụ, ta muốn copy thư mục “/system/app” của thiết bị Android vào thư mục ROM trên ổ đĩa G:\\, ta dùng lệnh:
adb pull /system/app G:\ROM\system\app\

 C) Muốn dùng các lệnh liên quan đến tập tin, như copy/rename/delete…..thì trước tiên chúng ta phải kích hoạt chế độ shell của adb.exe đã, bằng cách gõ 2 lệnh sau:

adb remount
adb shell

Sau khi gõ xong lệnh adb sell ở trên, ta mới dùng được các lệnh như rename/copy/delete…..; còn không gõ “adb shell” trước đó thì không dùng được.

Sau khi gõ “adb shell”, ta sẽ ở chế độ shell, và nó khác với chế độ adb ở phía trên, nếu muốn quay lại chế độ adb thì ta ấn Ctrl+C.

Các lệnh thường dùng sau khi gõ xong lệnh thứ 2 là “adb shell”:

C.1) Di chuyển con trỏ_tức dấu nháy đến phân vùng/thư mục trên thiết bị Android bằng lệnh:

cd duong_dan

ví dụ, muốn đến phân vùng /system, ta gõ: cd /system
hoặc muốn đến thư mục /data/app, ta gõ: cd /data/app

C.2) Liệt kê thư mục/tập tin có trong đường dẫn hiện tại bằng lênh:

ls
Ví dụ, sau khi dùng lệnh cd để chuyển đến /data/app, ta muốn biết trong thư mục “app” này có những tập tin gì, thì gõ lệnh “ls” là ra :D (chữ ls có chữ l là chữ thường của chữ L)

C.3) Gỡ bỏ 1 ứng dụng đã cài đặt trước đó, bằng lệnh:

rm -r ten_ung_dung
Ví dụ, ta đến thư mục /data/app bằng lệnh “cd”, trong thư mục này có tập tin com.opera.browser.apk; thì ta muốn gỡ bỏ, ta gõ “rm -r com.opera.browser”
hoặc có thể dùng lệnh xóa, tương đương với lệnh gỡ cài đặt ở C.3 phía trên :D
Ví dụ: muốn xóa tập tin com.opera.browser.apk, thì ta gõ: rm /system/app/Mp3amazon.apk

C.4) Đổi tên tập tin, bằng lệnh

mv ten_tap_tin_cu ten_tap_tin_moi

Ví dụ, ta đang ở đường dẫn /data/app, ta muốn đổi tên file Mp3amazon.apk thành tên MP4file.bak thì ta ta gõ: mv Mp3amazon.apk MP4file.bak

Ngoài ra còn có 1 số lệnh
adb reboot : reboot máy
adb reboot recovery : boot vào recovery

Lượt xem (2333)

About Uzumaki Naruto

Uzumaki Naruto
Sống để nuôi hy vọng . . .

Xem thêm

Cách ngăn Windows tự động tải file nâng cấp Windows 10 về máy

Ngăn chặn Windows tự động tải các file nâng cấp Windows 10 về máy của …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *