Wednesday , 8 February 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tự học MCSA 2012

Tự học MCSA 2012

Tự học MCSA bài 10: các vấn đề về File Server và share perssmion.

Tiếp theo series “Tự học MCSA 2012″, mình sẽ đề cập đến các vấn đề về File Server và share perssmion. Chuẩn bị: server2012may1: IP 192.168.1.100/24 server2012may2: IP 192.168.1.101/24 Turn off: windows firewall. Tạo KT1, KT2 group Ketoan. NS1, NS2 group NhanSu Tạo Folder Data trong ổ C máy server2012may1. File Server (FS) Nói 1 cách đơn giản, file server …

Read More »

Tự học MCSA 2012 bài 9: Local Group Policy

Bài này mình xin trình bày về Local Group policy. Khi user đăng nhập thì họ chịu những áp đặt của HDH, trong quá trình quản lý ta có nhu cầu hạn chế hay thêm vào các quyền hạn của họ khi truy cập ứng dụng hay truy cập tài nguyên. Các thời  HDH windows cũ thì ta phải mở …

Read More »

Nguy cơ an ninh trong giao thức IPv6

dia chi ipv6

      Hình 1: So sánh Header trong IPv4 và IPv6. Nguy cơ an ninh trong giao thức IPv6 Giới thiệu IPv6 là một giao thức mới, mang lại những tính năng và cải tiến mới đặc biệt quan tâm đến tính đơn giản như tốc độ định tuyến (routing speed), chất lượng dịch vụ (QoS) và tính an ninh (Security).   …

Read More »

Tự học MCSA bài 8:NAP – Đầu tư cho mạng an toàn

Công nghệ mới được hỗ trợ trong Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP SP3, giúp đảm bảo các máy tính kết nối vào mạng riêng đáp ứng yêu cầu về “sức khoẻ hệ thống”. TỔNG QUAN Một trong những vấn đề đau đầu đối với những người quản trị mạng (administrator, gọi tắt là admin) đó là đảm …

Read More »

Tự học MCSA 2012 bài 7: Hướng dẫn cài đặt và cấu hinh DNS Server trên Windows Server 2012

(ANM) Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình DNS Server trong  Windows Server 2012. 1. Đặt địa chỉ IP Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server 2. Cài đặt Role DNS 2.1 Mở chương trình Server Manager, chọn Manage > Add Roles …

Read More »

Tự học MCSA 2012 bài 6: DHCP Server trên Windows Server 2012

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động. DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu cầu và cấp IP cho các client. DHCP hoạt động theo một chu trình gồm 4 bước gọi tắt là DORA, 4 qui trình đó …

Read More »

Tự học MCSA bài 5: Phân quyền cho user

Tự học MCSA bài 5: Phân quyền cho user Nhà bạn hay phòng làm việc ở cơ quan chỉ có một máy tính, mà lại có nhiều người. Làm thế nào để sử dụng chung mà mỗi người chỉ có một số quyền hạn nhất định? Có thể có nhiều tiện ích, chẳng hạn như những phần mềm khóa thư …

Read More »

Tự học MCSA 2012, bài 4: Local User and Group

policy server 2012

Tự học MCSA 2012, bài 4: Local User and Group Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề về User và Group. Yêu cầu: 2 máy ảo chạy server 2012 2012may1:  IP: 192.168.1.100/24 (IP thế nào tùy các bạn chọn). 2012may2:  IP: 192.168.1.101/24. Tắt firewall (Run -> firewall.cpl), 2 máy ping lẫn nhau, đảm bảo thông suốt. User …

Read More »

Tự học MCSA bài 3: Hướng dẫn cài đặt domain controller trên Windows server 2008 R2 (phần 1)

AD-installation

Tự học MCSA bài 3: Hướng dẫn cài đặt domain controller trên Windows server 2008 R2 (phần 1) Cài đặt Domain Controller với giao diện đồ họa. Đăng nhập vào máy tính cài đặt Windows Server 2008 R2 với tài khoản có quyền quản trị cao nhất (Administrator). Vào menu Start -> run ( nút start + r ), trong ô cửa sổ …

Read More »

Tự học MCSA bài 3: Trình quản lý user và Group trên máy cục bộ (Local user and group)

 Trình quản lý user và Group trên máy cục bộ (Local user and group) User và Group là những thành phần cơ bản để quản lý máy tính và tài nguyên trên máy tính. Tùy vào mức độ được cấp quyền mà người dùng có quyền truy xuất vào những tài nguyên nào trên máy tính, hoặc trong hệ thống …

Read More »