Wednesday , 29 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tự học CCNA Security

Tự học CCNA Security

Tự học CCNA Security bài 1: spanning-tree (phần 2)

spaning-tree10

Tự học CCNA Security bài 1: spanning-tree (phần 2) Phần 1: Spanning-Tree Protocol Một hệ thống mạng hiện thực STP kém có thể dẫn đến rất nhiều công việc cấu hình, khôi phục lỗi trên mạng campus. Bài viết này giải thích cơ chế hoạt động của spanning-tree, chức năng ngăn ngừa loop trong mạng switch. STP là một trong …

Read More »

Tự học CCNA Security bài 1: Giao thức SPANNING TREE PROTOCOL

spaning-tree0

Tự học CCNA Security bài 1: Giao thức SPANNING TREE PROTOCOL 1. Tổng quan về IEEE 802.1D: Một mạng mạnh mẽ được thiết kế không chỉ đem lại tính hiệu quả cho việc truyền các gói hoặc frame, mà còn phải xem xét làm thế nào để khôi phục hoạt động của mạng một cách nhanh chóng khi mạng xảy …

Read More »