Monday , 27 March 2017
Home » Tự học Quản trị mạng » Mạng cơ bản (page 2)

Mạng cơ bản

Cách thay đổi Địa chỉ MAC card mạng trên Windows

Thuộc tính card mạng

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào để thay đổi địa chỉ MAC trên Windows mà không cần sử dụng một công cụ. Yêu cầu: 1. Hệ điều hành Windows (7, XP , vv) Từng bước Làm thế nào để thay đổi MAC Địa chỉ trên Windows: 1. Mở của chúng tôi dấu nhắc lệnh (nhấn cửa sổ chính + R và gõ cmd ). gõ ipconfig / all để xem …

Read More »

Một số điểm khác nhau giữa thiết bị Hub và Switch

thiết bị Switch

Nội dung: –         Sự hoạt động của HUB, SWITCH –         Đặc điểm bảo mật –         Một số tính năng cao cấp trên thiết bị Switch cao cấp   Bảng so sánh một số đặc điểm khác nhau giữa hub và switch Hub Switch Làm việc tại lớp 1 (physical) Làm việc tại lớp 2 trở lên (datalink) Cả HUB là …

Read More »

Card mạng (NIC = Network Interface Control)

ethernet

+ Một số chức năng: – Nơi ta đấu nối các dây mạng vào – Môi trường chuyển đổi tín hiệu từ bít (0,1) thành tín hiệu điện (0,5v) trên đường truyền – Định danh thiết bị trên mạng với địa chỉ MAC gắn sẵn trong ROM Khi máy tính A muốn gửi dữ liệu cho máy tính B thì …

Read More »

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) là gì?

Tấn công DDOS

 DDoS là gì? 1.1  Khái niệm DDoS (Distributed Denial of Service Attack) là nhiều máy tính hoặc nhiều hệ thống máy tính cùng yêu cầu tài nguyên trên máy đích làm cho máy đích không đủ tài nguyên để phục vụ, hậu quả là có thể treo (mất khả năng phục vụ) và khởi động lại. Hacker thường tấn công …

Read More »

Một số công nghệ bảo mật của hệ thống tường lửa

so sanh cac tuonglua

Một số công nghệ bảo mật của hệ thống tường lửa Bài báo cung cấp tổng quan về các mối nguy hiểm khi truy xuất mạng Internet; sự hoạt động của các tầng trong mô hình OSI & TCP/IP; một số cơ chế tấn công của hacker vào hệ thống mạng trên một số tầng; tìm hiểu một số công …

Read More »