Wednesday , 29 March 2023

Juniper

Cấu hình mô hình mạng thực tế với thiết bị Juniper

mohinh-juniper

  Tiếp tục với các bài viết cơ bản trên thiết bị Juniper, hôm nay an ninh mạng cấu hình mô hình thực tế với: – VLAN ở các tầng, định tuyến các VLAN với nhau – Cấu hình gộp 2 đường vật lý thành 1 logic để tăng băng thông và tốc độ, backup – Cấu hình Static route …

Read More »

Cấu hình đầu tiên trên thiết bị Juniper

I. Cấu hình cơ bản: 1.1 Cấu hình password root: set system root-authentication plain-text-password New password:xxxxxx Retype new password:xxxxxx 1.2 Cấu hình hostname: set system host-name hcm-svuit-vsrx 1.3 Cấu hình login banner: set system login message “Webcome to” 1.4 Cấu hình timezone: set system time-zone GMT+7 1.5 Cấu hình name-server: set system name-server 8.8.8.8 set system name-server 4.2.2.2 1.6 Tạo user quản trị: set …

Read More »

Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper

thiet bi Juniper

Tạo User trên Junos Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper CLI Modes: Khi đăng nhập vào thiết bị dưới quyền root. Chúng ta sẽ được chuyển tới chế độ dòng lệnh của Unix, điều này không có gì lạ vì JUNOS OS của Juniper được build trên nền Unix (FreeBSD). Ở lần đăng nhập đầu tiên …

Read More »

Tạo User trên Junos

Tạo User trên Junos Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper Lần đăng nhập đầu tiên trên JunOS sẽ không hỏi password của tài khoản root. Bạn phải tự thay mật khẩu cho tài khoản root sau khi đăng nhập nhằm tăng tính bảo mật và tránh một số lỗi yêu cầu về quyền. Ví dụ khi …

Read More »