Wednesday , 29 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng

Tự học Quản trị mạng

Cấu hình mô hình mạng thực tế với thiết bị Juniper

mohinh-juniper

  Tiếp tục với các bài viết cơ bản trên thiết bị Juniper, hôm nay an ninh mạng cấu hình mô hình thực tế với: – VLAN ở các tầng, định tuyến các VLAN với nhau – Cấu hình gộp 2 đường vật lý thành 1 logic để tăng băng thông và tốc độ, backup – Cấu hình Static route …

Read More »

Cấu hình đầu tiên trên thiết bị Juniper

I. Cấu hình cơ bản: 1.1 Cấu hình password root: set system root-authentication plain-text-password New password:xxxxxx Retype new password:xxxxxx 1.2 Cấu hình hostname: set system host-name hcm-svuit-vsrx 1.3 Cấu hình login banner: set system login message “Webcome to” 1.4 Cấu hình timezone: set system time-zone GMT+7 1.5 Cấu hình name-server: set system name-server 8.8.8.8 set system name-server 4.2.2.2 1.6 Tạo user quản trị: set …

Read More »

Tự học MCSA bài 10: các vấn đề về File Server và share perssmion.

Tiếp theo series “Tự học MCSA 2012″, mình sẽ đề cập đến các vấn đề về File Server và share perssmion. Chuẩn bị: server2012may1: IP 192.168.1.100/24 server2012may2: IP 192.168.1.101/24 Turn off: windows firewall. Tạo KT1, KT2 group Ketoan. NS1, NS2 group NhanSu Tạo Folder Data trong ổ C máy server2012may1. File Server (FS) Nói 1 cách đơn giản, file server …

Read More »

Tự học MCSA 2012 bài 9: Local Group Policy

Bài này mình xin trình bày về Local Group policy. Khi user đăng nhập thì họ chịu những áp đặt của HDH, trong quá trình quản lý ta có nhu cầu hạn chế hay thêm vào các quyền hạn của họ khi truy cập ứng dụng hay truy cập tài nguyên. Các thời  HDH windows cũ thì ta phải mở …

Read More »

Hướng dẫn open port iptables trên CentOS

Nếu bạn muốn mở hoặc đóng port cho VPS thì phải chỉnh sửa file cấu hình của iptables. Mặc định thì file này có đường dẫn là /etc/sysconfig/iptables Mở port VPS Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau: iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport xxx -j ACCEPT Sau đó lưu lại cấu …

Read More »

Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper

thiet bi Juniper

Tạo User trên Junos Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper CLI Modes: Khi đăng nhập vào thiết bị dưới quyền root. Chúng ta sẽ được chuyển tới chế độ dòng lệnh của Unix, điều này không có gì lạ vì JUNOS OS của Juniper được build trên nền Unix (FreeBSD). Ở lần đăng nhập đầu tiên …

Read More »

Tạo User trên Junos

Tạo User trên Junos Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper Lần đăng nhập đầu tiên trên JunOS sẽ không hỏi password của tài khoản root. Bạn phải tự thay mật khẩu cho tài khoản root sau khi đăng nhập nhằm tăng tính bảo mật và tránh một số lỗi yêu cầu về quyền. Ví dụ khi …

Read More »

CCNA bài 17: Cấu hình NAT động

cau hinh NAT dong

Cấu hình Dynamic NAT Các bài cần tham khảo: Bài : Cấu hình định tuyến tĩnh (static route và default route) Bài: Khái niệm và phân loại NAT Bài : Cấu hình Static NAT Thực hiện: 1. Trên Router Customer: Bước 1: Cấu hình định tuyến mặc định Default Route với câu lệnh IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 Bước 2: Cấu …

Read More »

CCNA Bài 16 Lab: Cấu hình NAT tĩnh

topology NAT

  Bài Lab: Cấu hình NAT tĩnh Các bài cần tham khảo: Bài : Cấu hình định tuyến tĩnh (static route và default route) Bài: Khái niệm và phân loại NAT   Bài LAB: Cấu hình NAT static Bước 1: Thiết lập IP cho Mạng LAN (Private) và Internet (Public) như hình Bước 2: Cấu hình Default route cho phép …

Read More »

Học CCNA: Bài 15 NAT là gì, phân loại Nat (Phần 2)

khai niem NAT

Học CCNA: Bài 15 NAT là gì, phân loại NAT (Phần 2) Bài 14: NAT là gì, phân loại Nat (Phần 1) Có 03 phương án NAT Nat tĩnh (Static Nat) Nat động (Dynamic Nat) Nat overload – PAT (Port Address Translate)   Host A sử dụng 1 địa chỉ dành riêng 192.168.2.23, host B sử dụng 1 địa chỉ công …

Read More »