Saturday , 25 March 2017
Home » Tự học Lập Trình » Tự học Java

Tự học Java

Lý thuyết và bài tập Java cơ bản

lythuyetjava

Java (đọc như “Gia-va“) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class)[9]. Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy. Trước đây, Java …

Read More »

JAVA CƠ BẢN – BÀI 5 – ARRAY (MẢNG) – PHẦN 1

bài tập java cơ bản

Cơ bản về mảng Mảng là một cấu trúc cố định dùng để lưu trữ một chuỗi tuần tự c&aaacute;c giá trị có cùng kiểu dữ liệu. Hay  nói cách khác, mảng là một cấu trúc được đánh chỉ mục dùng để lưu trữ các giá trị khác nhau có cùng kiểu dữ liệu. Các giá trị được lưu trữ …

Read More »

Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1)

lap-trinh-java

Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1) phần 1 . Lớp (class) Khái niệm: Lớp là khuôn mẫu (template) của đối tượng (object). Trong đó bao gồm dữ liệu của đối tượng (fields hay properties) và các phương thức (methods) tác động lên các thành phần dữ liệu đó. Các đối tượng …

Read More »

Tự học Java Bài 4 : Các cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu

lap-trinh-java

Tự học Java Bài 4 : Các cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu 1. cấu trúc điều khiển Cấu trúc rẽ nhanh: if/else if/else Cấu trúc lựa chọn: switch Cấu trúc lăp while Cấu trúc lặp for Java cũng hỗ trợ cho các từ khóa continue và break Chú ý: câu lệnh switch yêu cầu biến điều khiển …

Read More »

Tự học Java Bài 3 : Java căn bản

lap-trinh-java

Tự học Java Bài 3 : Java căn bản Java dùng 3 kiểu ghi chú /* Đoạn văn bị giới hạn là phần ghi chú */ // Phần câu văn còn lại là ghi chú /** Phần câu văn bị giới hạn là phần ghi chú dùng cho JavaDoc */ Chú ý: Ta không thể dùng tính xếp lồng để …

Read More »

Tự học Java Bài 2 : Làm quen với NetBeans IDE Java

lap-trinh-java

Tự học Java Bài 2 : Làm quen với NetBeans IDE Java 1. Thiết lập một Project Trước tiên, các bạn hãy khởi động NetBeans IDE. Từ bên trong IDE, chọn File > New Project (phím tắt Ctrl + Shift + N) như hình dưới: Cửa sổ New Project hiển thị, các bạn chọn mục Java > Java Application. Sau …

Read More »

Tự học Java Bài 1 : Hướng dẫn cài đặt phần mền lập trình Java

lap-trinh-java

Tự học Java Bài 1 : Hướng dẫn cài đặt phần mền lập trình Java Xin chào các bạn! Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cách cài đặt phần mền để lập trình với ngôn ngữ Java. Như các bạn cũng đã biết ngôn ngữ lập trình Java có thể lập trình trên nền của Dos hoặc là trên …

Read More »